STMIS
Ufanisi wa kazi

Mfumo wa Uratibu wa Shughuli za Serikali katika Mkoa wa Songwe

Shughuli za Kiserikali

Mfumo Unaosaidia Mgawanyo wa Kazi Serikalini


Misingi Mikuu

Integrity
Professionalism
Accountability and Transparency
Commitment
Teamwork
Effectiveness and Efficiency